Wody komunalneOczyszczalnie

Pompownie

Separatory olejów

The program is in progress!

więcej informacji >>
Przy budowie linii kanalizacyjnych do pompowania ścieków, buduje się przepompownie. Biorąc pod uwagę specyfikę substancji niezbędne jest, aby podczas projektowania obiektu, spełnione były następujące warunki ...
więcej informacji >>
Ropa, benzyna, olej napędowy, smary, olej opałowy i inne substancje mają mniejszy ciężar właściwy od wody. Ta cecha jest wykorzystywana przez separatory olejów, których obecność jest wymagana na wszystkich stacjach ...
więcej informacji >>
     

Pokrywy

Wykonujemy pokrywy z poliestru wzmocnionego dla obiektów użyteczności publicznej i dla innych potrzeb branży, mających na celu: Zmniejszenie emisji nieprzyjemnych zapachów, Izolacja dźwiękowa ...
więcej informacji >>