Oczyszczanie powietrza

Płuczki, bioreaktory

Kominy podczas pracy poddane są oddziaływaniu wysokich temperatur. Kompozyty, z których wykonane są kominy, to smoły/żywice, które ...

więcej informacji >>
Gazy mogą być również wykorzystywane jako wartość dodatkowa. Biogaz, gaz ziemny i gazu rafineryjny zawierają metan, który jest ...

więcej informacji >>